• Pre ušľachtilého človeka je poľovníctvo ušľachtilá vec

    Pre ušľachtilého človeka je poľovníctvo ušľachtilá vec

  • Pre ušľachtilého človeka je poľovníctvo ušľachtilá vec

Naša misia - poslanie svetobežníkov

Našim cieľom je zachovanie a propagácia poľovníckej kultúry, ako nehmotného kultúrneho dedičstva. V záujme zachovania pestrosti druhov (biodiverzity) je možné loviť len tie druhy zveri, ktoré sú odborne a vedecky zdôvodnené.

Niektorí ľudia môžu spochybňovať vhodnosť lovu, ale nikto nemôže vyvrátiť obrovské odhodlanie a úspechy lovcov, pokiaľ ide o skutočnú ochranu voľne žijúcich živočíchov na celom svete. Nemožno totiž poprieť, že lovci ulovia zviera, ale aj to je pravda, že ochrana nie je záchranou jedinca, ale záchranou druhu. V niekoľkých kľúčových ohľadoch, lov je lepším riešením pre zachovanie druhov, než ktorýkoľvek iný systém pomoci. Tí, ktorí o love nemajú dostatok vedomostí, sú poháňaní kritikou o love a mylne sa domnievajú, že ochrana je o snahe zachrániť jednotlivé zviera. Sú tak zahľadení na jediné zviera, no popritom im uchádza zachovanie celého druhu. 

Čítať Ďalej

Naši partneri

  • Logo Ksk2
  • Logo Muzeumtv
  • Logo Spk
  • logo hunttrophy
  • Logo Vadaszutak
  • Logo book your hunt
  • Logo Exchangehunt